• หน้าแรก
 • /
 • โครงสร้างการบริหารงาน
 • /
 • งานวิจัย
 • /
 • ผลงานดีเด่น
 • /
 • แผนผังเว็บไซต์
 • /
 • ติดต่อเรา
  • tha
  • eng


  ขอแสดงความยินดีกับ ศาสตราจารย์ (พิเศษ) ดร. สุรเกียรติ์ เสถียรไทย นายกสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน   ขอแสดงความยินดีกับ ศาสตราจารย์ (พิเศษ) ดร. สุรเกียรติ์ เสถียรไทย ได้รับพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่งต ...

  รับสมัครนักศึกษาเข้าศึกษา ปี 2558   รับสมัครนักศึกษาเข้าศึกษา ปี 2558 ระดับ ปวส.,ปริญญาตรีหลักสูตรต่อเนื่อง,ปริญญาตรี 4 ปี , ปริญญาตรี 5 ปี สามารถสมัครได้แล ...      » 26 ม.ค. 2558 ขอเชิญบุคคลเข้าร่วมอบรมพัฒนาทักษะด้านภาษาอังกฤษและภาษาเขมร
  ขอเชิญบุคคลเข้าร่วมอบรมพัฒนาทักษะด้านภาษากับสาขาวิชาภาษาศาสตร์และศูนย์ภาษา คณะเทคโนโลยีการจัดการ โดยแบ่งเป็นภาษาอังกฤษและภาษาเขมร ดังนี้
     1. โครงการพัฒนาทักษะความเชี่ยวชาญการใช้ภาษา ..........          » 23 ธ.ค. 2557 ขอเชิญสั่งซื้อเค้กปีใหม่ 2558
  ขอเชิญสั่งซื้อเค้กปีใหม่ 2558 ในรายวิชาเทคโนโลยีธัญพืช สาชาวิชาอุตสาหกรรมเกษตร คณะเกษตรศาสตร์และเทคโนโลยี มี 4 ชนิด
     - วานิลา 1 ปอนด์/130 บาท 2 ปอนด ..........