• หน้าแรก
 • /
 • โครงสร้างการบริหารงาน
 • /
 • งานวิจัย
 • /
 • ผลงานดีเด่น
 • /
 • แผนผังเว็บไซต์
 • /
 • ติดต่อเรา
  • tha
  • eng

  ระบบประเมินการเรียนการสอน (TE)   ระบบประเมินการเรียนการสอน (TE)
    • เปิดระบบ วันที่ 1 เมษายน 2558
     • ปิดระบบ วันที่ 8 มิถุนายน 2558
  ...

  วันเกษตรแห่งชาติ ประจำปี 2558   "ภูมิปัญญาเกษตรกรไทย นำอาเซียนให้ก้าวไกล นำเศรฐษกิจไทยให้ยั่งยืน" วันเกษตรแห่งชาติ ประจำปี 2558 ระหว่างวันที่ 3-12 กรกฎา ...      » 24 เม.ย. 2558 โครงการอบรมภาษาจีนสำหรับนิสิตนักศึกษา และบุคากรทางการศึกษา ครั้งที่ ๒
  โครงการอบรมภาษาจีนสำหรับนิสิตนักศึกษา และบุคากรทางการศึกษา ครั้งที่ ๒ จัดขึ้นระหว่างวันที่ ๗-๑๒ มิถุนายน ๒๕๕๘ ณ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย หมดเขตรับสมัครวันที่ ๒๐ พฤษภาคม ..........    


      » 22 เม.ย. 2558 สำนักงานศิลปะวัฒนธรรมร่วมสมัย กระทรวงวัฒนธรรม ได้ดำเนินโครงการประกวดภาพถ่ายสงกรานต์วิถีไทย
  สำนักงานศิลปะวัฒนธรรมร่วมสมัย กระทรวงวัฒนธรรม ได้ดำเนินโครงการประกวดภาพถ่ายสงกรานต์วิถีไทย โดยกำหนดส่งผลงานภาพถ่ายเกี่ยวกับประเพณีสงกรานต์ วันที่ ๑๖ - ๓๐ เมษายน ๒๕๕๘ และจะตัดสินผลการประกวดใน ..........