• หน้าแรก
 • /
 • โครงสร้างการบริหารงาน
 • /
 • งานวิจัย
 • /
 • ผลงานดีเด่น
 • /
 • แผนผังเว็บไซต์
 • /
 • ติดต่อเรา

  วันเกษตรแห่งชาติ ประจำปี 2558   "ภูมิปัญญาเกษตรกรไทย นำอาเซียนให้ก้าวไกล นำเศรฐษกิจไทยให้ยั่งยืน" วันเกษตรแห่งชาติ ประจำปี 2558 ระหว่างวันที่ ...

  ขอเชิญร่วมบริจาค สิ่งของเหลือใช้ทุกชนิด   ขอเชิญร่วมบริจาค สิ่งของเหลือใช้ทุกชนิด (เครื่องใช้ไฟฟ้า เฟอร์นิเจอร์ เสื้อผ้า รองเท้า หนังสือ ที่ท่านไม่ใช้แล้ว) ร่วมบร ...      » 29 พ.ค. 2558 การประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่3 และ สัมมนาวิชาการราชมงคลสุรินทร์วิชาการ ครั้งที่ 7 หัวข้อ งานวิจัย ช่วยไทย เศรษฐกิจอุดม สังคมยั่งยืน
  ด้วยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์ ได้กำหนดจัดการประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่3 และ สัมมนาวิชาการราชมงคลสุรินทร์วิชาการ ครั้งที่ 7 หัวข้อ “งานวิจัย ช่ ..........    


      » 25 พ.ค. 2558 ประชาสัมพันธ์ จองสถานที่จำหน่ายสินค้าและบริการ ในงานวันเกษตรแห่งชาติ ประจำปี 2558
  ผู้ที่สนใจต้องการจำหน่ายสินค้าและบริการ ในงานวันเกษตรแห่งชาติ ประจำปี 2558 สามารถติดต่อเพื่อจองสถานที่จำหน่ายสินค้าและบริการได้ที่ นายไชยชะนะ ชะนะมา เบอร์โทร 085-7553364 , 085-0230306