• หน้าแรก
 • /
 • ผู้บริหาร
 • /
 • งานวิจัย
 • /
 • ผลงานดีเด่น
 • /
 • แผนผังเว็บไซต์
 • /
 • ติดต่อเรา
  • tha
  • eng


  สมัครสมาชิกอินเทอร์เน็ต   สมัครสมาชิกอินเทอร์เน็ต นักศึกษาใหม่ประจำปีการศึกษา 2557 ที่ต้องการสมัครสมาชิกอินเทอร์เน็ต สามารถเข้าสมัครได้ที่

  โครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุ   มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์ได้ร่วมกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จัดงานโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระร ...      » 27 ส.ค. 2557 ผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี ๒๕๕๗
  ผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี ๒๕๕๗ อาจารย์ลัดดา แต้นุกูล ประจำสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ คณะเทคโนโลยีการจัดการ #ปูชนียบุคคล บุคคลที่ทรงคุณค่า แห่ง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยา ..........    


      » 21 ส.ค. 2557 เชิญชวน นักศึกษา เข้าร่วมกิจกรรม"เอซ เพื่อจิตอาสา พัฒนาสังคม"
  เชิญชวน นักศึกษา เข้าร่วมกิจกรรมสำหรับประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อต่างๆ โครงการ "เอซ เพื่อจิตอาสา พัฒนาสังคม" ของบริษัท เอซ ไอเอ็นเอ โอเวอร์ซีส์ อินชัวรันซ์ จำกัด เปิดรับสมัครโคร ..........