• หน้าแรก
 • /
 • โครงสร้างการบริหารงาน
 • /
 • งานวิจัย
 • /
 • ผลงานดีเด่น
 • /
 • แผนผังเว็บไซต์
 • /
 • ติดต่อเรา

  ส่งสำเนาใบเสร็จ ค่าประกันอุบัติเหตุ   แจ้งนักศึกษาทุกชั้นปี เรื่องส่งสำเนาใบเสร็จ ค่าประกันอุบัติเหตุ นักศึกษาทุกชั้นปี ที่จ่ายค่าประกันอุบัติเหตุ ประจำปี 25 ...

  พิธีไหว้ครู รำลึกบูรพาจารย์   ขอเชิญคณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา ร่วมกิจกรรม พิธีไหว้ครู รำลึกบูรพาจารย์ ในวันที่ 10 กันยายน 2558 ตั้งแต่เวลา 07.00 น. ...      » 2 ก.ย. 2558 ขอเชิญเข้าร่วมประชุมนำเสนอผลงานวิจัยในการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ (I-SEEC 2015)
  ขอเชิญเข้าร่วมประชุมนำเสนอผลงานวิจัยในการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ (I-SEEC 2015) ด้านวิทยาศาสตร์สังคมศาสตร์วิศวกรรมศาสตร์และพลังงาน ครั้งที่ ๗ (The 7th International Science,Social Science, ..........    


      » 23 ก.ค. 2558 ทุนการศึกษาอบรมของศูนย์ภาษาซีมีโอ ประจำปีการศึกษา 2559 2560
  ด้วยศูนย์ภาษาของซีมีโอ เรลค์ จะเปิดรับสมัครบุคคลเข้ารับทุนศึกษาอบรม โดยจัดสอบสัมภาษณ์ผู้ที่มีคะแนนสอบ IELTS หรือ TOEFL ผ่านเกณฑ์ที่่กำหนดในวันอาทิตย์ที่ 9 สิงหาคม 2558 เวลา 09.00 -12.00 น. ณ ..........