• หน้าแรก
 • /
 • โครงสร้างการบริหารงาน
 • /
 • งานวิจัย
 • /
 • ผลงานดีเด่น
 • /
 • แผนผังเว็บไซต์
 • /
 • ติดต่อเรา

  วันเกษตรแห่งชาติ ประจำปี 2558   "ภูมิปัญญาเกษตรกรไทย นำอาเซียนให้ก้าวไกล นำเศรฐษกิจไทยให้ยั่งยืน" วันเกษตรแห่งชาติ ประจำปี 2558 ระหว่างวันที่ ...

  ขอเชิญร่วมบริจาค สิ่งของเหลือใช้ทุกชนิด   ขอเชิญร่วมบริจาค สิ่งของเหลือใช้ทุกชนิด (เครื่องใช้ไฟฟ้า เฟอร์นิเจอร์ เสื้อผ้า รองเท้า หนังสือ ที่ท่านไม่ใช้แล้ว) ร่วมบร ...      » 19 มิ.ย. 2558 ด้วยชมรมจักยานจังหวัดสุรินทร์ ร่วมกับ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์ สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสุรินทร์ จะดำเนินการจัดโครงการปั่นจักรยานแรลลี่ทางไกลตามรอยอารยธรรมขอมโบราณ (Audex in Surin)
  ด้วยชมรมจักยานจังหวัดสุรินทร์ ร่วมกับ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์ สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสุรินทร์ จะดำเนินการจัดโครงการปั่นจักรยานแรลลี่ทางไกลตามรอยอารยธรรมขอมโบราณ (Audex i ..........    


      » 19 มิ.ย. 2558 มูลนิธิทวีบุณยเกตุมอบทุนการศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๕๘ แก่ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ที่กำลังศึกษาต่อระดับปริญญโท หรือปริญญาเอก
  ด้วยมูลนิธิทวีบุณยเกตุจะให้ทุนการศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๕๘ แก่ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ที่กำลังศึกษาต่อระดับปริญญโท หรือปริญญาเอก ในหลักสูตรที่สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษารับรอง จำนวน ๕ ทุน ..........