Arrrow Arrrow
Arrrow Arrrow
Arrrow

เชิญร่วมเเข่งขันหุ่นยนต์ระดับมัธยมศึกษา   เชิญร่วมเเข่งขันหุ่นยนต์ระดับมัธยมศึกษา ระดับอาชีวะเเละอุดมศึกษา
รายละเอียดเพิ่มเติม
ปฐมนิเทศนักศึกษา ประจำปี การศึกษา ๒๕๕๗   ด้วยงานพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์ จัดให้ มีการปฐมนิเทศนักศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗ ...


    » 1 ส.ค. 2557 รายชื่อผู้ผ่านพิจารณาเข้าร่วมประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 2 และสัมมนาวิชาการราชมงคลสุรินทร์วิชาการ ครั้งที่ 6
รายชื่อผู้ผ่านพิจารณาเข้าร่วมประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 2 และสัมมนาวิชาการราชมงคลสุรินทร์วิชาการ ครั้งที่ 6
     1. ให้ผู้ที่ผ่านการพิจารณาเข้า ..........    


    » 31 ก.ค. 2557 การประกวดสัตว์นำโชค (MASCOT) สัญลักษณ์และคำขวัญ การแข่งขัน กีฬา
หาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์ได้รับเกียรติเป็นเจ้าภาพ จัดการแข่งขันกีฬา “ราชมงคลอีสานเกมส์” ครั้งที่ ๓๒ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗ ระหว่างวั ..........