Arrrow Arrrow
Arrrow Arrrow
Arrrow

เชิญร่วมเเข่งขันหุ่นยนต์ระดับมัธยมศึกษา   เชิญร่วมเเข่งขันหุ่นยนต์ระดับมัธยมศึกษา ระดับอาชีวะเเละอุดมศึกษา
รายละเอียดเพิ่มเติม
ปฐมนิเทศนักศึกษา ประจำปี การศึกษา ๒๕๕๗   ด้วยงานพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์ จัดให้ มีการปฐมนิเทศนักศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗ ...


    » 31 ก.ค. 2557 การประกวดสัตว์นำโชค (MASCOT) สัญลักษณ์และคำขวัญ การแข่งขัน กีฬา
หาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์ได้รับเกียรติเป็นเจ้าภาพ จัดการแข่งขันกีฬา “ราชมงคลอีสานเกมส์” ครั้งที่ ๓๒ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗ ระหว่างวั ..........    

    » 31 ก.ค. 2557 การเข้าใช้งานฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ และคลังปัญญา มทร.อีสาน
ด้วยสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ฝ่ายวิทยบริการ มีความประสงค์ขอความ อนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การให้บริการ ดังนี้
   ๑. การเข้าใช้งานฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อการสืบ ..........