Arrrow Arrrow
Arrrow Arrrow
Arrrow

โครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุ   มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์ได้ร่วมกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จัดงานโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระร ...
ราชมงคลอีสานเมืองช้างมินิ-ฮาล์ฟมาราธอน ค   ราชมงคลอีสานเมืองช้างมินิ-ฮาล์ฟมาราธอน ครั้งที่ 14 วันอาทิตย์ที่ 2 พฤศจิกายน 2557 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิท ...


    » 9 ก.ค. 2557 ขอเชิญชวนบุคลากร มทร.อีสาน วข.สร. และผู้พักอาศัยอาคารชุด 40 ยูนิต ทุกท่าน ร่วมกิจกรรม "ชวนเพื่อนปลูกป่าทาบุญเข้าพรรษา ปีที่ 1"
ขอเชิญชวนบุคลากร มทร.อีสาน วข.สร. และผู้พักอาศัยอาคารชุด 40 ยูนิต ทุกท่าน ร่วมกิจกรรม "ชวนเพื่อนปลูกป่าทาบุญเข้าพรรษา ปีที่ 1"
    ในว ..........    


    » 23 มิ.ย. 2557 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยฯ ณ หน่วยเลือกตั้ง วิทยาเขตสุรินทร์
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำและข้าราชการ ทั้งสายสนับสนุนและสายวิชาการ ประจำหน่วยเลือกตั้ง วิทยาเขตสุรินทร์  ข่าว: