• หน้าแรก
 • /
 • โครงสร้างการบริหารงาน
 • /
 • งานวิจัย
 • /
 • ผลงานดีเด่น
 • /
 • แผนผังเว็บไซต์
 • /
 • ติดต่อเรา
  • tha
  • eng


  ขอแสดงความยินดีกับ ศาสตราจารย์ (พิเศษ) ดร. สุรเกียรติ์ เสถียรไทย นายกสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน   ขอแสดงความยินดีกับ ศาสตราจารย์ (พิเศษ) ดร. สุรเกียรติ์ เสถียรไทย ได้รับพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่งต ...

  รับสมัครนักศึกษาเข้าศึกษา ปี 2558   รับสมัครนักศึกษาเข้าศึกษา ปี 2558 ระดับ ปวส.,ปริญญาตรีหลักสูตรต่อเนื่อง,ปริญญาตรี 4 ปี , ปริญญาตรี 5 ปี สามารถสมัครได้แล ...      » 5 มี.ค. 2558 ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมวิชาการ สำนักงานวิทยทรัพยากร ประจำปี 2558
  ด้วยสำนักงานวิทยทรัพยากร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จัดการประชุมวิชาการสำนักงานวิทยทรัพยากร ประจำปี 2558 (OAR Conference 2015) เรื่อง "ก้าวไปด้วยกัน (Library 2015 : Together We G ..........    


      » 26 ก.พ 2558 เปิดรับบริจาคทรัพย์และ วัสดุอุปกรณ์เพื่อใช้ในการซ่อมแซ่มอาคารเรียน วิทยากาฬสินธุ์
  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน , วิทยากาฬสินธุ์ ได้เกิดพายุฤดูร้อนพัดถล่มอย่างรุนแรง เมื่อช่วงเย็นวันที่ 23 ก.พ. 58 เป็นเหตุให้อาคารเรียน อาคารปฏิบัติการ บ้านพักที่อยู่อาศัย เครื่องมือ อุป ..........