• หน้าแรก
 • /
 • โครงสร้างการบริหารงาน
 • /
 • งานวิจัย
 • /
 • ผลงานดีเด่น
 • /
 • แผนผังเว็บไซต์
 • /
 • ติดต่อเรา
  • tha
  • eng


  ประชาสัมพันธ์กิจกรรม 5 ส.   ประชาสัมพันธ์กิจกรรม 5 ส. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์ ได้จัดกิจกรรม 5 ส. เพื่อส่งเสริมให้หน่วยงานพ ...

  การรับสมัครนักศึกษาใหม่เข้าศึกษาต่อ ประจ   การรับสมัครนักศึกษาเข้าศึกษาต่อใน ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ปริญญาตรีหลักสูตรต่อเนื่อง ปริญญาตรีหล ...      » 3 ธ.ค. 2557 เทสกาลของดีเมืองสุรินทร์ (ตามรอยเสด็จประพาส ชมธรรมชาติหลากหลาย)
  เทศกาลของดีเมืองสุรินทร์ (ตามรอยเสด็จประพาส ชมธรรมชาติหลากหลาย) วันอาทิตย์ ที่ 7,14 และ 28 ธ.ค. 2557
  มีกิจกรรม รีดนมวัว ป้อนอาหารแพะ/แกะ ล่าปลาบึก ชมเกาะเสด็จ ..........          » 1 ธ.ค. 2557 กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
  กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ (KTAM HAPPY LIFE HAPPY INVESTME)ดาวน์โหลดเอกสารและใบสมัครเป็นสมาชิกกองทุน สำหรับพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม แผนกงานบริหารบุคคลและนิติการ Tel : 044 ..........