• หน้าแรก
  • /
  • โครงสร้างการบริหารงาน
  • /
  • งานวิจัย
  • /
  • ผลงานดีเด่น
  • /
  • แผนผังเว็บไซต์
  • /
  • ติดต่อเรา
    • tha
    • eng


    ประชาสัมพันธ์กิจกรรม 5 ส.   ประชาสัมพันธ์กิจกรรม 5 ส. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์ ได้จัดกิจกรรม 5 ส. เพื่อส่งเสริมให้หน่วยงานพ ...

    การรับสมัครนักศึกษาใหม่เข้าศึกษาต่อ ประจ   การรับสมัครนักศึกษาเข้าศึกษาต่อใน ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ปริญญาตรีหลักสูตรต่อเนื่อง ปริญญาตรีหล ...        » 3 ธ.ค. 2557 เทสกาลของดีเมืองสุรินทร์ (ตามรอยเสด็จประพาส ชมธรรมชาติหลากหลาย)
    เทศกาลของดีเมืองสุรินทร์ (ตามรอยเสด็จประพาส ชมธรรมชาติหลากหลาย) วันอาทิตย์ ที่ 7,14 และ 28 ธ.ค. 2557
    มีกิจกรรม รีดนมวัว ป้อนอาหารแพะ/แกะ ล่าปลาบึก ชมเกาะเสด็จ ..........            » 1 ธ.ค. 2557 กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
    กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ (KTAM HAPPY LIFE HAPPY INVESTME)ดาวน์โหลดเอกสารและใบสมัครเป็นสมาชิกกองทุน สำหรับพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม แผนกงานบริหารบุคคลและนิติการ Tel : 044 ..........