รศ.ดร.สำเนาว์ เสาวกูล
ยินดีต้อนรับ
 

เข้าสู่ระบบ

ตั้งคำถามใหม่

ดูคำถาม

ตอบแบบประเมิน

 
แสดงคำถามที่ได้รับการพิจารณาและตอบคำถามจากรองอธิการบดีแล้ว ทั้งหมด 35 รายการ
 

เรื่องการแจ้งจบล่าช้า   ลำดับที่ 219
ถาม :      

" กระผมทำการแจ้งจบไม่ทันเนื่องจาก ผมมีหนี้ค้างชำระ ผมก็ชำระแล้ว แล้วผมก็เขียนเอกสารขอแจ้งจบล่าช้า ส่งไปยังงานส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนแล้ว ผ่านไป 20 วันแล้วครับยังไม่เห็นติดต่อมาเลย ผมอยากทราบว่าผมจะแจ้งจบได้ไหมครับ.."

ตอบ :      

" นักศึกษา   สามารถติดต่อได้ที่ งานส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 

ในวันเวลาราชการ หรือ หมายเลขโทรศัพท์ 044-520764 

.."

เขียนเมื่อ : พุธ 30 เม.ย. 2557

นักกีฬาวอลเล่ย์บอลไม่มีสนามซ้อม   ลำดับที่ 197
ถาม :      

" เรียนท่านรองอธิการบดีประจำวิทยาเขตสุรินทร์
นักกีใาวอลเล่ย์บอลไม่มีสนามซ้อมครับ หอในก้อไม่สามารถซ้อมได้เพราะหลอดไฟที่ส่องบริเวณสนามวอลเล่ย์บอลเสีย ทำให้มองไม่เห็นลูกบอลเวลาซ้อม สนามโรงยิมก็ไม่ให้ใช้ พื้นบาร์เก้มันชำรุดจะหมดแล้วครับ นี่ก็ใกล้จะถึงงานกีฬาวิทยาเขตแล้วเกรงว่าจะอายเค้าน่ะครับ
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาครับ.."

ตอบ :      

" นักศึกษาสามารถเข้าใช้บริการ ที่อาคารกิจการนักศึกษา และสนามกีฬาหอพักสวัสดิการนักศึกษา  ถ้าไม่ได้รับความสะดวก ติดต่อ หัวหน้างานพัฒนานักศึกษา ได้โดยตรง.."

เขียนเมื่อ : จันทร์ 21 ต.ค. 2556

อินเตอร์เน็ตหอใน   ลำดับที่ 194
ถาม :      

" เรียนท่านรองอธิการบดี
ข้าพเจ้าเป็นนักศึกษาที่พักอยู่หอในของมหาวิทยาลัย ข้าพอยากจะรบกวนท่านรองอธิการช่วยทำเนินการแก้ไขอินเตอร์ให้ด้วย เพราะเน็ตใช้ไม่ได้มานานแล้วเวลาทำงานต้องออกไปทำข้างนอกลำบากมาก บางวันน้ำไม่ไหล ไฟดับ เน็ตใช้ไม่ได้ จึงขอความอนุเคราะห์ไปยังท่านอธิการบดีช่วยแก้ไขให้ด้วย

ด้วยความเคารพอย่างสูง
.."

ตอบ :      

" ได้แก้ไขให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ เรียบร้อยแล้ว.."

เขียนเมื่อ : พฤหัสบดี 3 ต.ค. 2556

การเปิดปิดประตูหอใน   ลำดับที่ 191
ถาม :      

" https://www.facebook.com/photo.php?fbid=4741148787015&set=gm.535806183157409&type=1&theater#ท่านเห็นภาพนี้แล้วท่านมีความคิดว่าอย่างไร.."

ตอบ :      

"


  ไม่สามารถเห็นภาพคะ

  

    ผู้ตอบ         รชา สมกล้า 

   


.."

เขียนเมื่อ : จันทร์ 2 ก.ย. 2556

การเสียค่าปรับการลงทะเบียน   ลำดับที่ 182
ถาม :      

" จากประกาศการลงทะเบียน ให้ลงได้ถึงวันที่ 14 มิย. แต่จะเริ่มเก็บค่าปรับตั้งแต่ 11 มิย. ทำไมขัดแย้งแบบนี้ ทีนี่ นศ.ไปจ่ายเงินที่ธนาคาร ในวันที่ 14 มิย. นศ ไม่ต้องเสียค่าปรับ แต่ทำไมพอไปจ่ายที่การเงิน การเงินต้องเก็บค่าปรับด้วยละคะ ในเมื่อประกาศบอกว่าลงทะเบียนได้จนถึง 14 มิย. และอีกอย่างนึงก็คือ ระบบมีปัญหาตั้งแต่แรก นศ ก็ไม่สามารถลงทะเบียนได้ ด้วยปัญหา วิชาเต็มบ้าง นศ นอกแผนมาแย่งที่นั่งเรียนบ้าง ทำให้นศในแผน ไม่สามารถลงทะเบียนได้
ทางมหาลัย จะแก้ไขปัญหา ยังไง .."

ตอบ :      

"


  จากคำถามที่ว่า จากประกาศการลงทะเบียนให้ลงได้ถึงวันที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๕๖ แต่จะเริ่มเก็บค่าปรับตั้งแต่วันที่ ๑๑ มิถุนายน ๒๕๕๖ ทำไมแย้งแบบนี้            มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์ ขอตอบว่า ในประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์ ที่ ๑๐๒/๒๕๕๖ เรื่องกำหนดเปิดภาคการศึกษาและลงทะเบียนประจำภาคการศึกษาที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๖ (ฉบับแก้ไข) ลงวันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๕๖ ข้อ ๓ เปิดระบบบริการการศึกษา (ESS) ให้นักศึกษาลงทะเบียนเรียนตั้งแต่วันที่ ๓-๑๔ มิถุนายน ๒๕๕๖ หมายความว่า ระบบบริการการศึกษาจะเปิดให้นักศึกษาลงทะเบียนในช่วงวันดังกล่าว ก่อนไม่ได้เพราะระบบยังไม่เปิดและหลังไม่ได้เพราะระบบปิดแล้ว ข้อ ๔ เริ่มปรับค่าลงทะเบียนล่าช้า ตั้งแต่วันที่ ๑๑-๑๔ มิถุนายน ๒๕๕๖ หมายถึง ช่วงวันของการลงทะเบียนล่าช้า คือช่วงวันที่ ๑๑-๑๔ มิถุนายน ๒๕๕๖ จึงสามารถสรุปได้ว่า  ๑.      ไม่สามารถลงทะเบียนได้ก่อนวันที่ ๓ มิถุนายน ๒๕๕๖ เพราะระบบยังไม่เปิด  ๒.      ลงทะเบียนได้ตามกำหนดไม่ล่าช้าและไม่เสียค่าปรับ ตั้งแต่วันที่ ๓ มิถุนายน ๒๕๕๖ ถึงวันที่ ๑๐ มิถุนายน  ๒๕๕๖ ก่อนวันที่ต้องเสียค่าปรับ  ๓.      ลงทะเบียนได้ ซึ่งเป็นการลงทะเบียนล่าช้า และต้องเสียค่าปรับช่วงวันที่ ๑๑-๑๔ มิถุนายน ๒๕๕๖  ๔.      ไม่สามารถลงทะเบียนเรียนได้ เนื่องจากระบบปิดไปแล้ว เมื่อพ้นกำหนดคือหลังวันที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๕๖  ดังนั้นจึงไม่มีความขัดแย้งของประกาศดังกล่าว  จากคำถามที่ว่า นักศึกษาไปจ่ายเงินที่ธนาคารในวันที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๕๖ นักศึกษาไม่ต้องเสียค่าปรับ แต่ทำไมพอไปจ่ายที่การเงิน การเงินต้องเก็บค่าปรับด้วยละค่ะ  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์ ขอตอบว่า จากประกาศฉบับที่อธิบายแล้วข้างต้น การลงทะเบียนและการชำระเงินในวันที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๕๖ เป็นการลงทะเบียนล่าช้า ซึ่งจะต้องมีค่าปรับ ๔ วัน คือ ตั้งแต่วันที่ ๑๑-๑๔ มิถุนายน ๒๕๕๖ วันละ ๕๐ บาท เป็นเงิน ๒๐๐ บาท ซึ่งการชำระเงินที่ธนาคาร ธนาคารจะไม่มีข้อมูลการลงทะเบียนล่าช้า ดังนั้น ธนาคารจึงยังไม่เก็บค่าปรับในการลงทะเบียนล่าช้า ซึ่งการเงินของมหาวิทยาลัยจะดึงข้อมูลจากธนาคารและเรียกเก็บค่าปรับภายหลังจากนักศึกษา ดังนั้นข้อสงสัยนี้สรุปว่าหากนักศึกษาลงทะเบียนในช่วงวันที่ ๑๑-๑๔ มิถุนายน ๒๕๕๖ ที่ธนาคารหรือการเงินของมหาวิทยาลัย ต้องชำระค่าปรับวันละ ๕๐ บาท เช่นเดียวกัน  จากคำถามที่ว่า ระบบมีปัญหาตั้งแต่แรก นักศึกษาก็ไม่สามารถลงทะเบียนได้ ด้วยปัญหาวิชาเต็มบ้าง นักศึกษานอกแผนมาแย่งที่นั่งเรียนบ้าง ทำให้นักศึกษาในแผนไม่สามารถลงทะเบียนได้ ทางมหาวิทยาลัยฯจะแก้ไขปัญหา ยังไง  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์ ขอตอบว่า มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์ มีการจัดอบรมการใช้ระบบ (ESS) มีการแจ้งในการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ มีการมอบคู่มือนักศึกษา และมีช่องทางการให้ดาวน์โหลดคู่มือนักศึกษาผ่านเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัยฯ ซึ่งได้อธิบายการใช้ระบบ (ESS) ในการลงทะเบียนอย่างละเอียด รวมทั้งมีช่องทางให้สอบถามจากเจ้าหน้าที่งานส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ซึ่งสรุปว่าหากนักศึกษาทำการลงทะเบียนล่าช้าจะทำให้ที่นั่งเต็ม เพราะมหาวิทยาลัยฯเปิดให้ลงทะเบียนแบบเลือกรายวิชา (Section) ซึ่งนักศึกษาในระดับเดียวกันจะมองเห็นรายวิชาได้ทุกคน โดยไม่แบ่งแยกนักศึกษาในแผนและนอกแผน เมื่อที่นั่งเต็มตามที่อาจารย์ผู้สอนกำหนด นักศึกษาที่ลงทะเบียนล่าช้า จึงต้องทำคำร้องขอที่นั่งเพิ่มเฉพาะรายวิชา หรือขอเปิดรายวิชาเพิ่ม ทั้งนี้ขั้นตอนต่างๆจะต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในช่วงวันที่ ๓-๑๐ มิถุนายน ๒๕๕๖ จึงไม่เสียค่าปรับ


.."

เขียนเมื่อ : อังคาร 18 มิ.ย. 2556

การงดรับนักศึกษา   ลำดับที่ 147
ถาม :      

" เรียนท่านรองอธิการบดี
ข้าพเจ้าในฐาะศิษย์เก่าขอแสดงความยินดีกับความสำเร็จของท่านด้วยนะครับที่สามารถก้าวผ่านมาจนถึงตำแหน่งอันสูงสุดของ วข.สุรินทร์ ข้าพเจ้าเองก็ติดตามข่าวคราวของมหาวิทยาลัยมาตลอดถึงแม้จะอยู่แดนไกลถึงต่างประเทศ ข้าพเจ้าได้มีโอกาสเข้ามาที่เมืองไทยบ่อยครั้งเพราะต้องประสานเรือ่งพนักงานไปทำงานต่างประเทศแต่ท่านรุ้ไหมครับว่าสิงที่ข้าพเจ้าได้ยินจากราชมงคลคือเรื่องอะไรข้าพเจ้าบอกให้ก็ได้ครับ เรื่องการงดรับนักศึกษาระดับ ปวส. ซึ่งมีข่าวถึง 2 สาขาวิชาที่จะงดรับในปีการศึกษา 2556 แต่ทั้งสองสาขาก็ยังเป็นที่ต้องการของตลาดแรงงานเป็นอย่างมากอยากให้ท่านลองลงไปดูหน่อยว่ามันเป็นยังไงที่สำคัญมันเป็นส่าขาของท่านรวมอยู่ด้วยท่านพึ่งเข้ามาบริหารงานแต่ท่านขึ้นมาก็จะปิดหลักสูตรเลยมันถูกต้องแล้วหรือ ฝากถึงผู้ช่วยอธิการด้วยก็ได้เพราะท่านเคยเป็นรองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการท่านน่าจะรู้ดีฝากด้วยนะครับว่าเหตุผลในการปิดหลักสูตรเพราะอะไรอีกไม่กี่เดือนท่านก็เกสียนอายุแล้วท่านช่วยได้ไหมคับถ้าท่านมีศักยภาพจริงได้โปรดอย่าให้มีการปิดหลักสูตรใดๆเลยโดยเฉพาะในระดับ ปวส. เพราะมันยังเป็นที่ต้องการของตลาดแรงงานอยู่ถ้าไม่มองไกลก็มองราชมงคลก็ได้คับเพราะต้วท่านเองยังต้องการรับคนเข้าทำงานตั้งแต่วุฒิ ปวช แล้วคนอื่นไม่ต้องการหรือคับ โปรดพิจารณาด้วยคับ

ด้วยความเคารพ
ศิษย์เก่า ส.ราชมงคลสุรินทร์.."

ตอบ :      

"

 -  สาขาเทคโนโลยีภูมิทัศน์  งดรับนักศึกษา ปวส.เนื่องจากมีหลักสูตร 4 ปีและคนเรียนค่อนข้างจำกัด- สาขาเกษตรศึกษา งดรับ ช่วงนี้  นะครับ

เนื่องจากยังต้องรออนุมัติใบประกอบวิชาชีพจากคุรุสภา

.."

เขียนเมื่อ : ศุกร์ 28 ก.ย. 2555

สาขาเกษตรศึกษายังเปิดไหมครับ   ลำดับที่ 145
ถาม :      

" ถ้าจะย้านสาขามาเกษตรศึกษาเทอมหน้าย้ายได้ไหมครับ อยากเป็นครูครับ.."

ตอบ :      

"


  ช่วงนี้งดรับนักศึกษาเกษตรศึกษานะครับ

  

  เนื่องจากยังไม่ได้รับใบประกอบวิชาชีพครูจากคุรุสภา

  


.."

เขียนเมื่อ : พฤหัสบดี 13 ก.ย. 2555

แสดงความยินดีครับ   ลำดับที่ 143
ถาม :      

" ขอแสดงความยินดีกับรองอธิการ ท่านอาจารย์กิตติ มุลาลิน อาจารย์เป็นอาจารย์ของผม ขอเรียกว่าอาจารย์ครับ เพราะคำว่าอาจารย์มีความหมายที่ยิ่งใหญ่

ราชมงคลสุรินทร์ได้ผู้บริหารเป็นท่านอาจารย์ถือเป็นสิ่งที่ดีมากครับ ทรัพยากรที่สำคัญของหน่วยงานราชการก็คือบุคคล เป็นสิ่งที่ดีที่ได้ท่านเป็นผู้บริหาร จังหวัดสุรินทร์จะได้มีสถานศึกษาที่มีคุณภาพ คุณภาพสถานศึกษาอยู่ที่คนไม่ใช่สิ่งของหรืองบประมาณ

เป็นกำลังใจให้ท่านได้สร้างสิ่งดี ๆ แก่่ส่วนราชการแห่งนี้ .."

ตอบ :      

"

ขอขอบคุณทุกๆ  ท่านที่ให้กำลังใจ  ผมจะพยายามทำให้ดีที่สุด                                                                                               กิตติ   มุลาลินน์.."

เขียนเมื่อ : อังคาร 14 ส.ค. 2555

เงินกยศ. ตกเบิกค่าเทอมภาคเรียนที่ 1/2554   ลำดับที่ 96
ถาม :      

" .."

ตอบ :      

" เบิกได้ตั้งแต่วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2555 แล้วครับ.."

เขียนเมื่อ : พฤหัสบดี 9 ก.พ. 2555

ขอทรานสคริป   ลำดับที่ 95
ถาม :      

" เรียนท่านรองอธิการบดีที่เคารพอย่างสูง
ผมเรียนจบและทำงานมานานแล้ว ต้องการทรานสคริปเพื่อไปศึกษาต่อต้องทำอย่างไรครับ จบการศึกษามีนาคม 2529 ครับ
ด้วยความเคารพอย่างสูง
.."

ตอบ :      

" ขอได้ที่ งานส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ครับ
ถ้าเป็นทรานสคริประดับ ปวส. ต้องใช้รูปถ่าย 1 นิ้ว 1 แผ่น ค่าธรรมเนียน 20 บาท ไก่ส่งรูปมาให้แล้วกัน แล้วผมจะให้เขาทำให้ (ขอเบอร์โทรด้วย วันนั้นลืมบันทึกเบอร์).."

เขียนเมื่อ : พฤหัสบดี 9 ก.พ. 2555
มีผู้ลงนาม 35 คน ๛ รวมทั้งหมด : หน้า :
1 2 3 4 Next